ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Jавне набавке набавка садница за пошумњавање
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Jавне набавке  набавка садница за пошумњавање

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Jавне набавке набавка садница за пошумњавање

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке набавка садница за пошумњавање, набавка на коју се закон не примењује, број ЈН 404-31/2018, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-31/2018 са понуђачем “Micelini“ d.o.o. Ваљево, ул.Рајковачка 17, матични број: 06240178, ПИБ 10706240178

Уговорена вредност јавне набавке износи 249.956,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 330.100,00 динара, а најнижа износи 249.956,00 динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 05.11.2018. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 14.11.2018. године.

Уговор је закључен до примопредаје добара.

Scroll To Top