ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Постављање светлосних соларних трептача

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Постављање светлосних соларних трептача

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, постављање светлосних соларних трептача, добра, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је  закључен уговор о јавној набавци:број 404-43/ 2019 са понуђачем СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154

Процењена вредност јавне набавке износи  208.000,00 дин.без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде.

Највиша понуђена цена 290.300,00 дин. а најнижа понуђена цена 207.000,00 дин. без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 27.08.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 04.09.2019. године.

Уговор је закључен до 30.09.2019.године.

Scroll To Top