ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Услуга личног пратиоца детета

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Услуга личног пратиоца детета

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности услуга личног пратиоца детета , услуге, ознака из општег речника јавне набавке 85312120-дневне услуге у заједници за особе са инвалидитетом и младе особе, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је  закључен уговор о јавној набавци, број 404-39/ 2019 са понуђачем Niveus Tim , Александра Јовичић ПР, Горњи Милановац, Краља Александра Карађорђевића бр.36, матични број 64273663, ПИБ 109570180

Процењена вредност јавне набавке износи  1.172.011,28 дин.без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.

Највиша понуђена цена 1.125.000,00 дин.без ПДВ-а а најнижа понуђена цена 1.125.000,00 дин.без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 20.08.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 27.08.2019. године.

Уговор је закључен 27.08.2020.године.

Scroll To Top