ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Превоз ученика основних школа и средњe школe на територији општине Осечина за школску 2019/2020

Превоз ученика основних школа и средњe школe на територији општине Осечина за школску 2019/2020

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У отвореном поступку јавне набавке превоз ученика основних школа и средњe школe на територији општине Осечина за школску 2019/2020,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је  закључен уговор о јавној набавци:

  • број 404-42/2019 са понуђачем “Алко турс“ д.о.о. Ваљево, ул. Унска бр.6, матични број 07719655, ПИБ 101900404

Уговорена вредност јавне набавке износи 9.959.400,00 дин.без ПДВ-а

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.

Највиша понуђена цена 9.959.400,00 дин.без ПДВ-а и најнижа понуђена цена 9.959.400,00 дин.без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 19.09.2018. године.

Уговор са наведеним понуђачем закључен је дана 02.10.2018. године.

Уговор је закључен до 31.08.2020.године.

Scroll To Top