ВЕСТИ:
Почетна / вести / скупштина / ПРВА РЕДОВНА СЕДНИЦА СО: Драган Перишић – в. д. директора Спортског центра
ПРВА РЕДОВНА СЕДНИЦА СО: Драган Перишић – в. д. директора Спортског центра

ПРВА РЕДОВНА СЕДНИЦА СО: Драган Перишић – в. д. директора Спортског центра

Доктор наука у области физичког васпитања и спорта Драган Перишић из Осечине именован је вршиоца дужности директора Спортског центра Осечина на период од шест месеци. Ову дужност поверила му је Скупштина општине на првој редовној седници новог сазива (30. јуна), након што је на лични захтев разрешила досадашњег директора Зорана Живановића, дипл. економисту из Осечине.

Тако се Перишић после 12 година враћа на најважнији и најодговорнији посао у Спортском центру Осечина, на чијем челу је био од оснивања ове установе до 2004. године. Управни одбор СЦ има обавезу да у наредних пола године спроведе поступак избора директора који ће добити пун мандат.

На истој седници локалног парламента, чијим радом је председавала председница Златија Миличић, изабран је нови Надзорни одбор  Дирекције за изградњу „Јадар”, а председник је, на предлог СНС, пензионер из Осечине Чедомир Лукић. Одмах је заседао и Надзорни одбор, на чији предлог је на седници Скупштине општине одлучено да се досадашњем директору  Дирекције Миломиру Станимировићу, дипл. инж. из Осечине, повери да и у следеће четири године буде најодговорнији руководилац овог колектива.

Након обављених консултација са представницима подносилаца изборних листа које су се одазвале да учествују у овом раду, прво су предложени састави сталних радних тела Скупштине општине, а затим и извршен њихов избор. Истакнуто је да су сви предлози уважени и уграђени, а састави тела, како то правила налажу, одражавају одборнички састав Скупштине.

Административно-мандатну комисију чине Златија Миличић, дипл. правник из Осечине, на предлог СНС, као председник, затим Драган Поповић, дипл. инж. агрономије из Осечине (СПС-СНП) као заменик председника и чланови: Марко Симић, пољопривредник из Плушца (НС), Слободан Петровић, машински техничар из Осечине (ДС), Саша Поповић, КВ металоглодач из Плушца (СНС), Весна Брадоњић, пољопривредник из Комирића (СНС) и Миланка Мирчетић, комерцијални техничар из Осечине (СНС).

У Савету за привреду су: Мирјана Обрадиновић, фармацеутски техничар из Скадра (СНС), као председник, онда Живорад Бојчић, пензионер из Осечине (СПС-СНП), као заменик председника, и чланови: Љубомир Алексић, дипл. инж. машинства из Осечине (ДС), Славица Петровић, дипл. економиста из Осечине (НС), Душан Андрић, машински техничар из Осечине (СПС-СНП), Саша поповић, металоглодач из Плушца (СНС) и Томислав Антонић, економски техничар из Остружња (СНС).

У Савет за комуналне делатности, урбанизам и инфраструктуру изабрани су: Милан (Светозар) Симић, радник из Бастава (НС) као председник, па Драган Андрић, дипл инж. прехрамбене технологије из Осечине (СНС), као заменика председника, а чланови су: Марко Поповић, трговац из Драгодола (СПС-СНП), Весна Марковић, трговац из Осечине (НС), Славољуб Томић, дипл инж. за заштиту животне средине из Осечине (Двери – ДСС), Чедомир Лукић, дипл. економиста (СНС), и Бранко Павловић, металостругар из Драгијевице (СНС).

Савет за пољопривреду и заштиту животне средине чине: Славољуб Томић, дипл. ин. За заштиту животне средине из Осечине (Двери – ДСС), као председник, затим Милорад Марковић, пољопривредник из Братачића (СНС), као заменик председника, и чланови: Горан Петровић, електромеханичар из Бастава (СПС-СНП), Ненад Вилотић, пољопривредник из Гуњака (СНС), Златан павловић, дипл. инж. пољопривреде из Осечине (СПС-СНП), Радиша Мирић, пољопривредник из Лопатња (НС) и Бранко Ивановић, пољопривредник из Горњег Црниљева (ДС).

У Савету за друштвене делатности су: Зорица Павловић, дипл. васпитач из Осечине (СПС-СНП) као председница, онда Милан Петровић, мастер социолог из Осечине (НС), као заменик председнице, а у својству чланова су: Драган Лукић, економиста из Осечине (Двери-ДСС), Милица Драјић, дипл. инж. за менаџмент из Осечине (СНС), Слободан Станисављевић, економиста из Осечине (ДС), Мирјана Велимировић, медицинска сестра из Осечине (СНС) и Живорад Бојичић, пензионер из Осечине (СПС-СНП).

Комисија за прописе: Златија Миличић, дипл.правник из Осечине (СНС) – председник, др Загорка Живановић, лекар из Осечине  (СНС) – заменик председника, док су чланови: Бранка Павловић, економски техничар из Осечине (СПС-СНП), Милена Петарић, прехрамбени технолог из Осечине (ДС), Бранко Павловић, металостругар из Драгијевице (СНС), Снежана Панић, радник из Царине (НС) и Живота Арсеновић, машинбравар из Остружња.

Комисија за предлоге и представке: Љубомир Алексић, дипл. инж. машинства из Осечине (ДС) – председник, Душан Андрић, машински технићар из Осечине (СПС-СНП) – заменик председника, чланови: др вет. мед. Јелена Исаковић из Осечине (СНС), Иванка Тешановић, домаћица из Остружња (СНС), Снежана Панић, радник из Царине (НС), Вељко Радивојевић, електричар из Села Осечине (ДС) и Драган Ђурић, земљорадник из Гуњака (СПС-СНП).

Комисија за сарадњу и друштвена признања: председник – Милица Драјић, дипл. инж. за менаџмент из Осечине (СНС), заменик председника – Милош Јовановић, електротехничар из Осечине (СПС-СНП), чланови – Весна Марковић, трговац из Осечине (НС), Миодраг Вујић, пољопривредник из Скадра (СНС), Снежана Андрић, правник из Драгијевице (СНС), Снежана Панић, радник из Царине (НС) и Светозар Гачић, дипл. историчар из Осечине (СНС).

Савет за младе: председник – Владимир Радивојевић, професор физичког васпитања из Осечине (на предлог Спортског савеза општине Осечина), чланови – Ана Ивковић, мастер филолог из Скадра (предлагач НБО), Јелена Гладовић, мастер професор биологије из Комирића (ОШ „Браћа Недић” Осечина), Александар Николић, професор музичког образовања (ОШ „Војвода Мишић” Пецка), Марко Вујић, грађевински техничар из Пецке (СПС-СНП), Драгана Срећковић, дипл. васпитач из Осечине (Предшколска установа „Лане”), Виолета Ранковић, економски техничар из Осечине (СНС), Марија Миловановић, студент из Плушца (СПС-СНП) и Марија Ковачевић, прехрамбени техничар из Осечине (СНС).

Савет за родну равноправност: председник – Верица Ерић, дипл. правник из Царине (СПС-СНП), чланови – Мирјана Велимировић, медицинска сестра из Осечине (СНС), Драган Лукић, економиста из Осечине (Двери – ДСС), Срђан Муратовић, трговац из Коњица (СПС-СНП), Светозар Гачић, дипл. историчар из Осечине (СНС), Данка Лазић, струковни економиста из Осечине (СНС) и Маријана Гачић, васпитач из Осечине (СНС).

Scroll To Top