VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Oglas za postavljenje načelnika Opštinske uprave Osečina
Oglas za postavljenje načelnika  Opštinske uprave Osečina

Oglas za postavljenje načelnika Opštinske uprave Osečina

Opštinsko veće opštine Osečina na osnovu čl. 56. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS“, br.129/07) čl. 2. i 23. Odluke o Opštinskom veću opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik“, br.10/08) i Odluke o raspisivanju oglasa za postavljenje načelnika Opštinske uprave opštine Osečina br. 060-37/2013 od 01. 07. 2013. godine, objavljuje

O G L A S

Raspisuje se javni oglas za postavljenje načelnika Opštinske uprave Osečina na određeno vreme , 5 (pet) godina, broj izvršilaca 1.

Uslovi: pravni fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci.

Pored navedenih uslova kandidat treba da ispunjava i uslove iz čl. 6. Zakona o radnim odnosima u državnim organima.

Uz prijavu kandidati su dužni da podnesu :

• overenu kopiju diplome o završenom fakultetu

• overenu kopiju o položenom stručnom ispitu

• dokaz da nije osuđivan za krivično delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu

• uverenje o državljanstvu

Rok za prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u listu “Napred“.

Prijave slati na adresu Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78. 14253 Osečina.

 

 

Scroll To Top