ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / КОНКУРС: Стручни сарадник за опште послове и послове одбране
КОНКУРС: Стручни сарадник за опште послове и послове одбране

КОНКУРС: Стручни сарадник за опште послове и послове одбране

На основу чл.9.Закона о радним односима у државним органима (“Службени гласник РС“ бр.48/91, 66/91 и 39/02)члана 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС“ бр.   ) начелник општинске управе општине Осечина доноси

О Д Л У К У

Расписује се оглас за пријем у радни однос:

 

  1. на одређено време, до повратка запосленог Крсмановић Дана

одсутног са рада по основу постављења за секретара Скупштине општине Осечина, извршилац 1, на послове радног места:

 

            – стручни сарадник за опште послове и послове одбране

 

Услови : ВСС – правни факултет, факултет безбедности ,односно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ у трајању од најмање четири године, односно 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена, стручни назив “дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области, положен стручни испит.

Пријављени кандидати морају испуњавати услове из чл.6. Закона о радним односима у државним органима.

Одлуку доставити Националној служби за запошљавање, персоналној служби а један примерак задржати за архиву.

Комплетан оглас (овде)

Scroll To Top