ВЕСТИ:
Почетна / вести / скупштина / Предлог ребаланса буџета општине за 2013. годину
Предлог ребаланса буџета општине за 2013. годину

Предлог ребаланса буџета општине за 2013. годину

Одељење за буџет, привреду и јавне службе Општинске управе Осечина, као извршни орган локалне власти, у складу са одребама Закона о буџетском систему, припремило је, а Општинско веће предложило Скупштини општине да усвоји ребаланс општинског буџета за 2013. годину. Измене се врше ради усклађивања укупног обима буџетских расхода са проценом остварења укупних прихода и ради потребе за променама у одређеним апропријацијама, које су настале код појединих буџетских корисника.

Наиме, како је у протеклом делу године уочено да се приходи и примања буџета општине остварују у нешто мањем проценту у односу на план за ову годину, јавила се потреба за смањењем планираних прихода и примања на једној, односно расхода и издатака на другој страни. Стога је предложено смањење прихода и укупних раскода за око 25 милиона динара, тако да би један и други део буџета износили по 410,5 милиона – каже Весна Павловић, начелник Одељења.

 

Scroll To Top