ВЕСТИ:
Почетна / вести / скупштина / Код буџетских корисника 104 запослених
Код буџетских корисника 104 запослених

Код буџетских корисника 104 запослених

Директни и индиректни корисници буџетских средстава општине Осечина у 2013. години имају 104 запослених лица, од којих је 87 запослено на неодређено, а 17 на одређено време.

У органима и организацијама локалне власти ради 48 лица (44 на неодређено, четири на одређено време). Од тога, изабраних лица је три, а постављених и запослених 45 (41 на неодређено и четири на одређено време).

Код установа које се финансирају из буџета (без предшколске установе) запослено је 16 (14 на неодређено и два на одређено време), док у Предшколској установи „Лане” ради 34 (23 на неодређено и 11 на одређено време).

У привредним друштвима и осталим облицима организовања чији је једини оснивач локална власт и месне заједнице (индиректни корисници буџета) у радном односу је шест лица, сви на неодређено време.

Укупно, код свих корисника буџета на које се односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији, дакле без изабраних лица и радника предшколске установе, запослено је 67 (61 на неодређено и шест на одређено време).

Маса средстава за плате свих корисника буџетских средстава планирана за 2013. годину износи 70,1 милион динара из буџета и 10,2 милиона из осталих извора. За органе и организације ове године из буџета биће издвојено 40,5 милиона, за предшколску установу 13,6 буџетских и 10,2 из осталих извора, за установе културе 5,2 милиона, за остале установе из области јавних служби 4,9 милиона, за јавна предузећа, дирекције и фондове основане од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом 3,1 милион, а за остале индиректне кориснике буџета 2,7 милиона динара.

 

Scroll To Top