ВЕСТИ:
Почетна / вести / скупштина / ЈКП „Осечина” у 2012. години
ЈКП „Осечина” у 2012. години

ЈКП „Осечина” у 2012. години

Производња и дистрибуција воде за пиће је основна делатност ЈКП „Осечина”, а у 2012. години обављано је редовно одржавање водоводне мреже као и отклањање кварова који су настајали, посебно на старим инсталацијама.

dragan-jkp-У минулој години водоснабдевање је било изузетно отежано због вишемесечне суше. То се посебно испољило у Пецкој, где је због смањеног дотока воде на изворишту „Драгодол” било онемогућено снабдевање мештана водом у континуитету, што је условило увођење рестрикција. Нестанак воде претио је да угрози нормално функционисање установа у Пецкој, као што су Здравствена станица или Основна школа „Војвода Мишић”. Пред почетак школске године, од стране ЈКП „Осечина” постављена су три резервоара од по 1.500 литара, уграђен хидрофор и прикључене школа и Здравствена станица. Вода је свакодневно допремана цистерном из Осечине за мештане и ове резервоаре, а овакво стање потрајало је све до средине октобра – истиче Драган Андрић, директор ЈКП „Осечина”.

И у Осечини је водоснабдевање било отежано. Поједини бунари на изворишту „Пецка” били су готово пресушили. Мањак је допуњаван са изворишта „Остружањ”. Међутим, поред неповољних услова и смањене издашности на изворима, квалитет воде за пиће био је задовољавајући, показале су редовне анализе које је обављао Завод за заштиту здравља из Ваљева.

-Лане смо заједнички са Чешком развојном агенцијом и локалном заједницом реализовали пројекат водоснабдевања Белотића и завршили изградњу цевовода пречника 160 у дужини од 2.700 метара – напомиње Андрић, и додаје да учестала пуцања цеви на примарном воду од изворишта „Пецка” до Осечине могу да буду најава већих проблема у наредном периоду, уосталом као и застарела инсталација у Пецкој и појединим улицама у Осечини. Он сматра да је цена воде ниска, а наплата прилично слаба, што отежава редовно одржавање система.

Сакупљање, превоз и депоновање смећа обављано је у континуитету, и то једним возилом које је максимално упослено. Чишћење и прање улица и тротоара , као и одржавање чистоће и кошење зелених површина обављани су кроз редовно одржавање, а појачано у дане Сајма шљива и приликом других већих дешавања.

У оквиру изградње и одржавања локалних и некатегорисаних путева, која се обавља по налогу Буџетског фонда и Дирекције за изградњу „Јадар”, радови су извођени у Драгијевици (Вилотићи и Срећковићи, као и Андрићи и Гачићи)), затим Комирићу (Брадоњићи), Г. Црниљеву (Иконића гробље-Миличиница), С. Осечини (Остењак-Предолине, односно Гвоздени мост-Думановићи), Царини (Њиве и Пецка – Рожањ два километра)…

У току грејне сезоне није било већих проблема, мада је долазило до краћих застоја због пуцања топловодне инсталације, која је, уосталом као и котлови, прилично стара.

Кроз реализацију уговора са Националном службом за запошљавање о извођењу јавних радова обављени су значајни послови од већег интереса за локалну заједницу.

Укупни приходи ЈКП „Осечина” у 2012. години износили су: 63.082.924,98 динара, расходи: 62.917.966,51, а добит пословне године: 164.958,47 динара.

 

Scroll To Top