VESTI:
Početna / vesti / infrastruktura / Prekinuti putevi, odsečena sela i zaseoci
Prekinuti putevi, odsečena sela i zaseoci

Prekinuti putevi, odsečena sela i zaseoci

Veći broj zaseoka, čak i čitava sela, praktično je odsečeno od sveta. Bujica je negde odnela mostove, negde prilazne puteve mostovima, na mestima su čitava brda proklizala na kolovoz..
U Belotić se više ne može preko Komirića jer je most polomen a asfalt ispred mosta podignut i odnet. Lopatnju je praktično nemoguće prići još od skretnice za Krivo Brdo. Pred Pričevićem je srušen most tako da je obustavljen saobraćaj preko Ive i Pecke za Ljuboviju. Između Pecke i Osečine putno zemljište je na više mesta oštećeno, mostovi „načeti”. I u Gunjacima, most za Todoriće i Uroševiće više nije siguran za saobraćaj. U Lopatnju u Jančićima, onda u Leštarićima…Duž regionalnog puta za Koceljevu, na kome je saobraćaj u prekidu zbog velikih problema na teritoriji koceljevačke opštine, od Osečine do Vlašića ima više odrona, ponajveći problem je u Marićima, tako da nema ni lokalnog saobraćaja. Ni Konjuši ne može da se priđe ni sa jedne strane.
Zdravstveni radnici ulažu ogromne napore da stignu do pacijenata koje moraju da voze na dijalizu u Valjevo, ali za sada u tome uspevaju.

Nema problema ni sa vodosnabdevanjem. Predstavnici Javnog zdravlja iz Valjeva uzorkovali su vodu iz gradskog vodovoda, a od Dragana Andrića, direktora JKP „Osečina”, moglo se čuti da su izvorišta neoštećena, da vode ima dovoljno i da je, što je najvažnije, ispravna za piće.
Voda koja se izlila iz reka i potoka se u većem delu uglavnom povukla u korita hirovitih vodotoka, ali je sa sobom odnela, ponela ili teško oštetila veći broj mostova, zatim puteva, kao i na desetine hektara oranica iz rečnog priobalja.
Puno primedbi članovi Opštinskog štaba upućuju na račun Preduzeća za puteve, koje je zaduženo za održavanje ovdašnjih važnijih saobraćajnica. Ističe se, da ono ne obavlja na ovom terenu svoje poslove na način kako bi to trebalo da se čini. Građani od petka, uglavnom, čiste svoje zgrade, mašine i stvari od debelih naslaga mulja, koje se nalaze u halama „Krušik-Plastike” i drugih firmi, kućama i stanovima u koje se voda ulila, saobraćajnicama i dvorištima. Moglo bi se reći: svuda i na svakom mestu. Već nekoliko dana nema signala kablovske televizije i još nekih operatera fiksne i mobilne telefonije, a tek u subotu, posle dva dana pauze, stigla je dnevna štampa, tek povremeno rade mobilni telefoni i internet.

Scroll To Top