VESTI:
Početna / 2017 / septembar

Monthly Archives: septembar 2017

KZM opštine Osečina i BK Crvena Zvezda organizuju akciju pod nazivom „Biciklom u saobraćaju“

Kancelarija za mlade opštine Osečina i biciklistički klub Crvena Zvezda organizuju akciju pod nazivom „Biciklom u saobraćaju“. Ovoj akciji prethodio je Likovni konkurs koji je sproveden u OŠ „Braća Nedić“ iz Osečine i OŠ „Vojvoda Mišić“ iz Pecke. Konkurs je podeljen na učenike/ce 1 – 4. razreda i učenike/ce 5 ... Read More »

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA U OPŠTINI OSEČINA

Na osnovu člana 52. Statuta opštine Osečina („Opštinski službeni glasnik“ br. 7/08, 6/15) i člana 38. stav 1. Odluke o mesnim zajednicama („Opštinski službeni glasnik“ br.1/09, 3/10), predsednica Skupštine opštine Osečina, dana 25. septembra 2017. godine, donosi ODLUKU O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA U OPŠTINI OSEČINA Član ... Read More »

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OSEČINA

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA   Na osnovu člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (”Službeni glasnik RS” br.21/2016), člana 13. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik ... Read More »

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE SPORTSKIH ORGANIZACIJA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA

Sportski savez Osečina Karađorđeva 78 14 253 Osečina Broj: 66-2-8/2017 Datum: 22.09.2017.godine Na osnovu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Osečina za 2017. godinu, broj 060-41/2017 od 18.09.2017. godine, Sportski savez Osečina raspisuje: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE SPORTSKIH ORGANIZACIJA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA Učesnici javnog konkursa za ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Održavanje javnog osvetljenja

javno osvetljenje

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke održavanje javnog osvetljenja, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, usluge. Oznaka i ... Read More »

OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava izvođenje radova na sanaciji Doma zdravlja  u Osečini

Na osnovu člana 149. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava Naručilac: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, 14253-Osečina www.osecina.com Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak Opis predmeta: izvođenje ... Read More »

O DODELI UGOVORA javne nabavke prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2017/2018 godinu

prevoz putnika

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-25/2017 Broj odluke: 404-25/2017 Datum:31.08.2017. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ”Alko turs” d.o.o. Valjevo, Unska ... Read More »

Scroll To Top