ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 55)

Архива из : јавне набавке и огласи

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ САДНИЦЕ ШЉИВА

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-36/2015 Број одлуке: 404-36/2015 Датум: 12.11.2015. године   На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси   ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Калем ... Read More »

Набавка саднице шљива

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН404-36/2015, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је набавка саднице шљива, добра, ознака из општег ... Read More »

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

На основу члана 16. и 17.Закона о заштити узбуњивача (“Службени гласник РС“ број 128/2014) и члана 77. Статута општине Осечина ( “Општински службени гласник“ бр.7/08) члана 25. Одлуке о организацији општинске управе општине Осечина (“Општински службени гласник“ бр.10/08) начелник Општинске управе општине Осечина доноси : ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА, ... Read More »

Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2015/2016. години

превоз путника

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Назив наручиоца: Општинска управа Осечина Адреса наручиоца: Карађорђева 78, 14253 Осечина Интернет страница наручиоца : www.osecina.com Врста наручиоца: Локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: отворени поступак Врста предмета: услуге Опис предмета набавке: Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2015/2016. ... Read More »

КОНКУРС О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Додела бесповратних средстава за купљену нову пољопривредну механизацију и опрему у износу од 30 %, односно до 200.000,00 динара (умањен за износ ПДВ-а), а за пољопривредна газдинства са маргиналних подручја (Скадар, Драгодол и Царина) у износу од 40% од вредности купљене опреме и механизације односно до 300.000,00 динара (умањен за ... Read More »

Поправка и санација последица елементарних непогода

На основу чл.63. Закона о јавним набавкама(“Службени гласник РС“ бр.124/2012) Комисија за јавну набавку доноси ОДЛУКУ У делу II конкурсне документације за јавну набавку мале вредности поправка и санација последица елементарних непогода, бр.404-18/2015 од 22.04.2015. године, Спецификација радова, под ред.бр.2. речи “превоз и уградња ломљеног камена ø50 цм ≥“ мењају ... Read More »

МЕНТОРИНГ ЗА 100 НОВООСНОВАНИХ И ПОСТОЈЕЋИХ МСПП И КЛАСТЕРЕ

Национална агенција за регионални развој је објавила Јавни позив за реализацију менторинг програма за 100 новооснованих и постојећих микро, малих,средњих предузећа и предузетника. Овај програм се спроводи у сарадњи са регионалним развојним агенцијама. Циљ овог пројекта јесте  бесплатна услуга менторинга за одабраних 100 предузетника/привредних друштава/кластера у трајању од 50 сати ... Read More »

ОДРЖАВАЊE ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012) Општинска управа Осечина, www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-14/2015, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је одржавањe јавног осветљења на територији ... Read More »

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ‐ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН404-12/2015, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је информисање, обликована по партијама  и то: Партија  ... Read More »

ПРОГРАМ СТРУЧНА ПРАКСА У 2015. ГОДИНИ

Људски ресурси

На основу члана 43. став 1. тачка 5. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 70. Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.12/12 и 20/13) а у складу са Локалним акционим планом запошљавања ... Read More »

Scroll To Top