ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 57)

Архива из : јавне набавке и огласи

Озакоњење објеката – ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа општине Осечина у складу са чланом 2. и 7. Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, број 96/2015), објављује следеће: О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештавају се грађани са територије општине Осечина, да је ступио на снагу Закон о озакоњењу објекта („Сл. гласник ... Read More »

СО ОСЕЧИНА: Конкурс за студентске стипендије

На основу члана 2, 9. и 10. Одлуке о стипендирању студената („Општински службени гласник”, бр. 9/2015), Комисија за доделу стипендија Скупштине општине Осечина на седници одржаној дана 05.01.2016. године, одлучила је да распише К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ Конкурс се ... Read More »

Одлука о додели уговора за набавку материјала за канализациону мрежу

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-40/2015 Број одлуке: 404-40/2015 Датум: 29.12.2015. године   На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси   ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу“Крушик Пластика“ ... Read More »

Додела уговора за израду геомеханичких елабората за изградњу кућа оштећених клизиштем

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-39/2015 Број одлуке: 404-39/2015 Датум: 29.12.2015. године   На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси   ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу, Биро ... Read More »

ОДЛУКA о обустави поступка јавне набавке мале вредности, услуга-одржавање јавног осветљења на територији општине Осечина за календарску 2015 годину

Наручилац : Општинска управа Осечина Број ЈН : 404-21/2015 Број одлуке : 404-21/2015 Датум : 18.12.2015 године   На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“бр.124/2012, бр. 14/2015 и бр. 68/2015 ) начелник Општинске управе Осечина, доноси ОДЛУКУ о обустави поступка јавне набавке мале вредности, услуга-одржавање јавног осветљења ... Read More »

ИЗРАДА ГЕОМЕХАНИЧКИХ ЕЛАБОРАТА ЗА ИЗГРАДЊУ КУЋА ОШТЕЋЕНИХ КЛИЗИШТЕМ

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН404-40/2015, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је израда геомеханичких елабората за ... Read More »

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com oбјављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН404-39/2015, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је набавка материјала за канализациону ... Read More »

ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА

На основу члана 6. и 7 а. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 и 47/2013) и члана 12., 38. и 116. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“, број 7/2008 и 6/2015), Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана 23.11.2015. ... Read More »

ЈАВНЕ НАБАВКЕ -ИНТЕРНИ ПЛАН и ПРАВИЛНИК

INTERNI PLAN (word) INTERNI PLAN (pdf) PRAVILNIK (word) PRAVILNIK (pdf) Read More »

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ САДНИЦЕ ШЉИВА

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-36/2015 Број одлуке: 404-36/2015 Датум: 12.11.2015. године   На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси   ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Калем ... Read More »

Scroll To Top