ВЕСТИ:
Почетна / 2015 / март

Monthly Archives: март 2015

ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ

превоз путника

На основу члана 8. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС“ бр.16/97 и 42/98),члана 46.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“129/07) члана 65. Статута општине Осечина (“Општински службени гласник“ 7/08)члана 2. и 23.Одлуке о општинском већу општине Осечина (“Општински службени гласник “бр.10/08) Општинско веће општине Осечина на седници одржаној дана ... Read More »

ПРЕДСТАВНИЦИ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ И ОПШТИНЕ: Заједно до боље струје

Значајнијем побољшању у снабдевању електричном енергијом на већем делу територије општине Осечина требало би да допринесу најављена пројектовање и изградња нових или извода из постојећих трафостаница. За сада је планирано да се то уради у западном делу варошице Осечине (код аутобуске станице), онда у Лопатњу до засеока Мирића, у Драгодолу ... Read More »

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СО: Ребалансом до буџета од 313 милиона

На 16. редовној седници локалног парламента, која је одржана у  петак, 20. марта, усвојен је први ребаланс овогодишњег буџета. Непосредно после доношења новог општинског буџета, у општину су стигла трансферна средства из Републике на име рефундације расхода насталих у вези са надокнадом штета од поплаве у износу од 14,5 милиона ... Read More »

НОВЕ НЕПОГОДЕ: Река Пецка покидала електро мрежу

После нових падавина и неколико топлијих дана прошле седмице дошло је до отапања снега са западних обронака Соколских планина и бујања водотока. Река Пецка на свом путу до ушћа у Јадар низводно од Осечине, на више места изашла из свог корита и причинила доста штете. Овог пута, поред њива, које ... Read More »

ЗАКАЗАНА СЕДНИЦА СО: Локални парламент заседа 20. марта

Председник Скупштине општине Осечина Златија Миличић сазвала је 16. редовну седницу локалног парламента за 20. март са почетком у 11.00 часова. Према предложеном дневном реду, пред одборницима ће бити следећа питања: -предлози одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине за 2015. годину, затим Одлуке о утврђивању доприноса за ... Read More »

Предложени кандидати за Награду општине

Комисија за сарадњу и друштвена признања Скупштине општине Осечина, на седници од 6.марта 2015. године, разматрајући приспеле предлоге за Награду општине Осечина за 2014. годину, која се додељује у 2015. години, утврдила је да су сви благовремено поднети и потпуни, а локалном парламенту је предложено да овогодишње најзначајније општинско признања ... Read More »

Конкурс за субвенционисање камата на краткорочне пољопривредне кредите

Општина Осечина је, у циљу подстицања пољопривредне производње у 2015 години, расписала  Конкурс за субвенционисање камата на краткорочне пољопривредне кредите који се могу користити за разне намене. Време трајања конкурса је до утрошка средстава. Пријава зе конкурс се може преузети у Канцеларији за пољипривреду-контакт особа Душан Вучићевић, а докуметација се ... Read More »

Oдржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН404-10/2015, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, ознака ... Read More »

ЈАВНИ ПОЗИВ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ : „Крушик – Пластика” (опет) на тендеру

С обзиром да претходна два покушаја нису дала жељене резултате, републичка Агенција за приватизацију објавила је нови  јавни позив домаћим и иностраним правним и физичким лицима, као и конзорцијумима правних и физичких лица, за учешће у поступку прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала „Крушик-Пластике” АД, Осечина. Тако ће ... Read More »

НА САЈМУ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ:Промоција подгорских вредности

Туристичка организација „Подгорина” на Сајму туризма у Београду наступила је на заједничком штанду са туристичким посленицима града Лознице и општине Крупањ. Појављивање на највећој туристичкој смотри у нашој земљи искоришћено је да се широј јавности што детаљније и успешније представе туристичке вредности општине Осечина и овог дела Србије. -Почетак најављивања ... Read More »

Scroll To Top