ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ

ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ

На основу члана 8. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС“ бр.16/97 и 42/98),члана 46.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“129/07) члана 65. Статута општине Осечина (“Општински службени гласник“ 7/08)члана 2. и 23.Одлуке о општинском већу општине Осечина (“Општински службени гласник “бр.10/08) Општинско веће општине Осечина на седници одржаној дана 03.03.2015. године, донело је :

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ и расписује ЈАВНИ КОНКУРС

Предмет конкурса је поверавање обављања комуналне делатности
линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Осечина, по утврђеном обиму превоза у пакет линији.

а)Пецка-Осечина-Драгијевица

-градско приградска линија

(појединачне редове вожње на линијама из дефинисаног обима превоза утврдити конкурсном документацијом)

б) аутобуси не старији од 15 година

в) цена по км, економска цена исплативости по км на релацијама из реда вожње .Општина Осечина ће субвенционисати до понуђене цене по возилу (највише до износа предвиђеног буџетом општине Осечина за 2015.годину)

 

konkursna-prevoz (pdf)

konkursna-prevoz (word)

odluka-prevoz (pdf)

odluka-prevoz (word)

Scroll To Top