ВЕСТИ:
Почетна / вести / скупштина / ОДРЖАНА СЕДНИЦА СО: Ребалансом до буџета од 313 милиона
ОДРЖАНА СЕДНИЦА СО: Ребалансом до буџета од 313 милиона

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СО: Ребалансом до буџета од 313 милиона

На 16. редовној седници локалног парламента, која је одржана у  петак, 20. марта, усвојен је први ребаланс овогодишњег буџета. Непосредно после доношења новог општинског буџета, у општину су стигла трансферна средства из Републике на име рефундације расхода насталих у вези са надокнадом штета од поплаве у износу од 14,5 милиона динара. То је био разлог да Скупштина општине изврши прву корекцију буџета. Након ребаланса, буџетске приходне и расходне стране сада износе по 313 милиона динара, а захваљујући новом простору у програмском делу буџета додата су три нова пројекта за финансирање. Реч је о набавци рендген апарата (у области примарне здравствене заштите), затим изради пројекта санације корита реке Пецке (у области функционисања локалне самоуправе), као и пројектовање санирања клизишта на фудбалском игралишту у Осечини (такође у области функционисања локалне самоуправе).

Скупштина је прихватила предлог да овогодишњи носиоци највећег општинског признања – Награде општине Осечина буду: Михаило Андрић и Сузана Симић у области стваралаштва ученика и студената, затим Основна школа „Браћа Недић” у области васпитно-образовног рада, а специјалну награду за животно дело, континуирани рад у области културе и уметности и допринос у развоју и афирмацији општине Осечина – постхумно Живан Грујичић.

Поред тога, усвојен је Локални акциони план за младе за период 2015-2020 година, затим извештаји и програми неколико јавних предузећа и установа, као и кадровска решења у органима појединих буџетских корисника из надлежности Скупштине општине. Донета је о Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, онда решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Лане”, затим решења о изменама Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу, затим о разрешењу председника и једног члана Управног одбора Центра за социјални рад „Напредак”, онда о разрешењу два члана Управног одбора Спортског центра „Осечина” и разрешењу дужности јавног правобраниоца Заједничког јавног правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, као и решења о именовању по једног члана – представника општине Осечина – у Управни и Надзорни одбор Међуопштинског историјског архива „Ваљево” у Ваљеву.

Scroll To Top