VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

Usluga stručnog nadzora na radovima na održavanju saobraćajne infrastrukture i izgradnje ulica i puteva

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-17/2020 Broj odluke: 404-17/2020 Datum: 30.03.2020. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ”Harmonija projekt” d.o.o. ... Read More »

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Nabavku usluga snabdevanja električnom energijom

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-8/2020 Broj odluke: 404-8/2020 Datum: 23.03.2020. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču JP EPS Beograd, Balkanska ... Read More »

ODLUKU o dodeli ugovora: Usluga projektovanja kotlarnice za stambene objekte

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-15/2020 Broj odluke: 404-15/2020 Datum: 17.03.2020. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU o dodeli ugovora UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Studio Alfa d.o.o. Krupanj, 1. maja br.1, matični broj20365439, PIB 105426204, u ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Nabavke kancelarijskog materijala

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke kancelarijskog materijala, dobra, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 30192000, broj JN 404-12/2020, naručilac ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Geodetske usluge

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku geodetske usluge, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: ... Read More »

Usluga stručnog nadzora na radovima na održavanju saobraćajne infrastrukture i izgradnje ulica i puteva

KONKURSNA DOKUMENTACIJA Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina, www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN 404-17/2020, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je nabavka ... Read More »

POZIV za podnošenje ponude: Hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

konkursna dokumentacija Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-16/2020, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je hvatanje, uklanjanje ... Read More »

ODLUKU o dodeli ugovora: Postavljanje i zamena ležećih policajca u zonu OŠ u Osečini

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-14/2020 Broj odluke: 404-14/2020 Datum: 06.03.2020. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU o dodeli ugovora UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Mala Ivanča, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, ... Read More »

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-13/2020 Broj odluke: 404-13/2020 Datum: 03.03.2020. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015),načelnik Opštinske uprave Osečina donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču NIS a.d. Novi Sad ... Read More »

Scroll To Top