VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 5)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Rekonstrukciji termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke usluga nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina-izdvojeno ... Read More »

Merenje kvaliteta vazduha u Osečini i Peckoj

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-30/2019 Broj odluke: 404-30/2019 Datum:27.06.2019. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču je Zavod ... Read More »

Nadzor izvođenja radova na regulaciji reke Pecka

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-31/2019 Broj odluke: 404-31/2019 Datum:28.06.2019. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), predsednik opštine Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču je HG ”Hidro grupa” ... Read More »

Projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća Nedić”, toplovoda i toplotnih podstanica u Osečini po sistemu ”ključ u ruke”

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), čl. 57. i čl.60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) opština Osečina, www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN 404-29/2019, koja se sprovodi u otvorenom postupku javne nabavke je : projektovanje, nabavka, isporuka, montaža ... Read More »

JAVNI KONKURS Za podnošenje godišnjih programa za 2020. godinu

Sportski savez Osečina Karađorđeva 78 14 253 Osečina Broj: 66-1-5/2019 Datum: 25.06.2019. godine Na osnovu člana 137. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, br. 10/16) i člana 2. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Osečina („Opštinski službeni glasnik“ ... Read More »

Rekonstrukcija termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina-izdvojeno Odeljenje u Peckoj

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-28/2019 Broj odluke: 404-28/2019 Datum:20.06.2019. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ”Drina Projekt” d.o.o. ... Read More »

OBAVEŠTENJE: Nabavka totalnog herbicida

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke nabavka totalnog herbicida za tretiranje javnih površina na teritoriji opštine Osečina, dobra – nabavka na ... Read More »

OBAVEŠTENJE: Nabavka tonera

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke nabavka tonera, dobra – nabavka na koju se zakon ne primenjuje,   broj JN 404-25/2019,  naručilac ... Read More »

Merenje kvaliteta vazduha u Osečini i Peckoj

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA Broj:404-30/2019 Dana:17.06.2019. OSEČINA PREDMET:   poziv za dostavljanje ponuda Pozivamo vas da nam, u postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, dostavite ponudu za  merenje kvaliteta vazduha u Osečini i Peckoj. Radi praćenja kvaliteta vazduha (monitorig) na teritoriji opštine Osečina, potrebno je u Osečini i ... Read More »

Izrada Strategije turizma opštine Osečina sa akcionim planom 2019-2024

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-27/2019 Broj odluke: 404-27/2019 Datum:14.06.2019. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Agencija za konsalting ... Read More »

Scroll To Top