VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 5)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

ŠKOLA FOTOGRAFIJE

Kancelarija za mlade opštine Osečina organizuje školu fotografije za sve zainteresovane građane Ukupno 4 radionice – 1 radionica sedmično Trajanje jedne radionice 120 minuta Potrebno je samo da posedujete telefon sa kamerom ili fotoaparat   Možete se prijaviti do 24.09.2019. godine na jedan od sledećih načina: Telefonom na broj 064 ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Nabavka sadnica za pošumnjavanje

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, nabavka sadnica za pošumnjavanje, dobra, naručilac je doneo odluku o ... Read More »

ODLUKU O DODELI UGOVORA: Usluga stručnog nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ”Braća Nedić”

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-44/2019 Broj odluke: 404-44/2019 Datum:03.09.2019. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Koning d.o.o. Novi Sad, Danila Kiša br.7, matični broj ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Nabavke projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme  i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća Nedić”

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U otvorenom postupku javne nabavke projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme  i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Nabavka brzinskog displeja

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke nabavka brzinskog displeja, dobra, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, naručilac je doneo odluku o ... Read More »

ODLUKU O DODELI UGOVORA: Postavljanje svetlosnih solarnih treptača

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-43/2019 Broj odluke: 404-43/2019 Datum:27.08.2019. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje) UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SR Antikor, Vojislav ... Read More »

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA OSEČINA OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA Na osnovu člana 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (”Službeni glasnik RS” br.21/2016), člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni ... Read More »

Usluga nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ „BRAĆA NEDIĆ“

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57., 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) opština Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN 404-44/2019, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti, je usluga nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku ... Read More »

ODLUKU O DODELI UGOVORA: Usluga ličnog pratioca deteta

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-39/2019 Broj odluke: 404-39/2019 Datum:20.08.2019. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Niveus Tim , Aleksandra Jovičić PR, Gornji Milanovac, ... Read More »

OBUSTAVLJA SE postupak javne nabavke male vrednosti, usluga stručnog nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ”Braća Nedić”, toplovoda i toplotnih podstanica u Osečini, usluge, JN br.404-40/2019

Naručilac: Opštinska uprava Osečina Broj:404-40/2019 Datum:20.08.2019. Osečina Na osnovu čl.109. Zakona o javnim nabavkama, načelnik Opštinske uprave Osečina donosi O D L U K U o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti usluge, br. 404-40/2019   OBUSTAVLJA SE postupak javne nabavke male vrednosti, usluga stručnog nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku ... Read More »

Scroll To Top