ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Постављање саобраћајних огледала непрегледних излазака (раскрсница) са општинских путева и улица на путеве IБ,  IIА и  IIБ реда

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Постављање саобраћајних огледала непрегледних излазака (раскрсница) са општинских путева и улица на путеве IБ,  IIА и  IIБ реда

Општина Осечина, www.osecina.com објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке набавка и постављање саобраћајних огледала непрегледних излазака (раскрсница) са општинских путева и улица на путеве IБ,  IIА и  IIБ реда, услуге,  број ЈН 404-23/2022, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-23/2022 са понуђачем  СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154

Уговорена вредност јавне набавке износи 329.000,00 дин. без ПДВ-а

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде.

Највиша понуђена цена  износи 380.000,00 дин. без ПДВ-а, а најнижа износи 329.000,00 дин. без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 18.05.2022. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 31.05.2022. године.

Уговор је закључен до извршења предметне набавке.

Scroll To Top