VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / KONKURS za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanjau 2016.godini
KONKURS  za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanjau 2016.godini

KONKURS za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanjau 2016.godini

Na osnovu člana 18. i člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/14), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 83/14) Opštinska uprava opštine Osečina raspisuje:

K O N K U R S

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanjau 2016.godini

I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

Odlukom o budžetu opštine Osečina (“ Opštinski službeni glasnik 11/2015 “), sredstva u iznosu od 500.000,00 dinara, namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja.

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Osečina; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

II PRAVO UČEŠĆA

Na Konkursu može učestvovati:

– izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre;

– pravno lice,odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od opštine namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu sa pojednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu donajviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

Učesnik Konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat od Ministrastva, može u toku iste kalendarske godine da učestvuje sa istim projektom na konkursima raspisanim na svim nivoima vlasti, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja:

1.1. u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;

1.2. u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja (mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);

1.3. u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

2.1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda.

2.2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti

IV ROKOVI

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 22 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Napred“: od 03.03.2016. godine do 25.03.2016. godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja konkursa.

Korisnik sredstava je dužan da narativni i finansijski izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi do 15.01.2017. godine.

Narativni i finansijski izveštaj podnosi se na Obrascu 2.koji se preuzima sa sajta opštine (www.osecina.com ).

V DOKUMENTACIJA

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi popunjen Obrazac1. (prijava i tabela) za učešće na Konkursu .

Obrazac1. (prijava i tabela) se preuzima sa sajta opštine (www.osecina.com ).

Učesnik Konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

  1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
  2. overena izjava/saglasnost medija(ili više njih)da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
  3. rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
  4. dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

 

VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Odeljenju za opštu upravu i poslove organa opštine Osečina. Uz predlog za članove komisije dostavitii kratke biografije. Predloge slati do zaključenja Konkursa.

VII OPŠTE INFORMACIJE

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se i na sajtu opštine (www.osecina.com ), gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu,biće objavljeno na sajtu opštine (www.osecina.com ) i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Konkursni materijal se ne vraća.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Prijave slati na adresu: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78,14253 Osečina, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 08 do 15 časova na telefone:

014/451 130

Dokumentacija:

Obrazac 1 budzet projekta

Obrazac 1 prijava za projektno sufinansiranje

2_Prijava_za_projektno_sufinansiranje_iz_oblasti_javnog_informisanja

 

Scroll To Top