VESTI:
Početna / javne rasprave / OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA – PLASTIČNA AMBALAŽA
OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA – PLASTIČNA AMBALAŽA

OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA – PLASTIČNA AMBALAŽA

 Opštinska uprava Osečina, Odeljenje za komunalno – stambene poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine na osnovu člana 69. stav 1 Zakona o upravljanju otpada („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje

O B A V E Š T E NJ E

O prijemu Zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada – plastična ambalaža.

Opštinska uprava Osečina, Odeljenje za komunalno – stambene poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine obaveštava zainteresovane organe, organizacije i javnost da je operater „Vožd komerc“ d.o.o. u Osečini podneo ovom Odeljenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada – plastična ambalaža, broj 501-5/2017 od 06. aprila 2017. godine indeksnog broja 15 01 02, u postrojenju „Vožd komerc“ d.o.o. u Osečini, ulica Pere Jovanovića Komirićanca 27/A, na katastarskoj parceli broj 109/2 K.O. Ostružanj, Osečina varošica, a u skaldu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Pravilnikom o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada („Sl. glasnik RS“, broj 96/09).

Pozivaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da izvrši uvid u sadržinu podnetog Zahteva u prostorijama Opštinske uprave Osečina, Odeljenje za komunalno – stambene poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, ulica Karađorđeva br. 114, sprat 2, kancelarija broj 128, svakog radnog dana u vremenskom periodu od 8-12 časova.

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od 10 dana od dana prijema Obeveštenja, mogu dostaviti ovom Odeljenju svoja mišljenja o podneto Zahtevu.

Scroll To Top