VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA

Na osnovu člana 6. i 7 a. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, broj 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 i 47/2013) i člana 12., 38. i 116. Statuta opštine Osečina („Opštinski službeni glasnik“, broj 7/2008 i 6/2015), Skupština opštine Osečina na sednici održanoj dana 23.11.2015. godine, donela je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU NA TERITORIJI

OPŠTINE OSEČINA

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016.godinu na teritoriji opštine Osečina .

Član 2.

Na teritoriji opštine Osečina određeno je tri zone za utvrđivanje poreza na imovinu, u zavisnosti od komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima i to: zona 1, zona 2 i zona 3

UTVRĐUJU SE prosečna cena nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Osečina, i to:

VRSTA NEPOKRETNOSTI CENA PO KVADRATNOM METRU NEPOKRETNOSTI
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
Građevinsko zemljište      
Poljoprivredno zemljište 448,00 din   19,03 din.
Šumsko zemljište     9,85 din
Stanovi      
Kuće za stanovanje      
Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni)građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti      
Garaže i garažna mesta      

Član 3.

Utvrđuju se cene nepokretnosti koje su u najopremljenijoj zoni na teritoriji opštine Osečina služile kao prosečne cene na osnovu kojih je u tekućoj 2015. godini utvrđivana osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige, i to:

 

Građevinsko zemljište…………………..665,00 dinara/m2

Poljoprivredno zemljište………………20,00 dinara/m2

poslovni prostor……………………… 55.112,75 dinara/m2

stanovi i stambene zgrade………… 35.078,53 dinara/m2

garaže i drugi objekti……………….17.549,54 dinara/m2

Obveznici koji vode poslovne knjige, u skladu sa članom 7a stav 2. i stav 3. Zakona, kod utvrđivanja osnovice poreza na imovinu prosečne cene kvadratnog metra odgovarajuće nepokretnosti, u najopremljenijoj zoni, na osnovu koje je utvrđena osnovica poreza na imovinu obvezniku koji ne vodi poslovne knjige, za tekuću godinu, množe kooficijentima koji su utvrđeni Odlukom o odrećivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama to za: prvu zonu(1,00), za druguzonu(0,80), i za treću zonu(0,40).

 

U skladu sa članom 6. stav 8. Zakona o porezima na imovinu, za obveznike koji ne vode poslovne knjige, ako ni u graničnim zonama iz stava 7. ovog člana nije bilo prometa odgovarajaćih neopkretnosti u periodu iz stava 5. ovog člana, osnovica poreza na imovinu za te nepokretnosti u zoni u kojoj nije bilo prometa jednaka je osnovici poreza na imovinu te, odnosno odgovarajuće nepokretnosti u toj zoni obveznika koji ne vodi poslovne knjige za tekuću godinu.

Član 4.

Ovu odluku objaviti u „Opšinskom službenom glasniku“ i na internet strani opštine Osečina.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Opšinskom službenom glasniku “, a primenjuje se od 01. 01. 2016. godine.

Skupština opštine Osečina,

       Broj: 060-55/2015., Dana: 23.11.2015. god.

        Predsednica Skupštine,

                                                                                                                         Zlatija Miličić, s.r.

Scroll To Top