ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / КОнкурс за професоре спорта и физичког васпитања
КОнкурс за професоре спорта и физичког васпитања

КОнкурс за професоре спорта и физичког васпитања

Спортски савез „Осечина“
Осечина
Број: 1/2016
Дана: 10.10.2016.
ОСЕЧИНА

ЈАВНИ КОНКУРС

За професоре спорта и физичког васпитања – реализаторе ваннаставних спортских активности

  1. Спортски савез „Осечина“ расписује Jавни конкурс за професоре спорта и физичког васпитања ради реализовања ваннаставних спортских активности са децом основношколског узраста, од 1. до 4.разреда.
  1. Циљ програма јесте да се повећа број деце која се баве неком врстом физичке активности.
  1. Пријава на Јавни конкурс подноси се на посебном обрасцу , у Канцеларији за младе општине Осечина, која се налази на адреси ул.Карађорђева 78, 14253 Осечина, канцеларија број 10.
  1. Уз пријаву на Јавни конкурс учесник истог подноси:

а) оверену фотокопију дипломе,

б) биографију.

  1. Образац пријаве на Јавни конкурс може се преузети на званичној интернет страници Општине Осечина (osecina.com) или лично у Канцеларији за младе општине Осечина, ул.Карађорђева бр.78, 14 253 Осечина, канцеларија број 10. Наведени образац мора бити попуњен читко, електронски, ћириличним писмом. Неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни конкурс неће бити разматране.
  1. Поступак, оцену и одлуку о избору лица за реализовање овог програма спроводи Управни одбор Спортског савеза „Осечина“.
  1. Конкурсну документацију поднети у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли, зграда општине Осечина, ул.Карађорђева бр.78.

СПОРТСКИ САВЕЗ ОСЕЧИНА
ПРЕДСЕДНИК
Владимир Радивојевић

Пријаве:

sso-jk
sso-jk

sso-prijava-na-jk
sso-prijava-na-jk

 

Scroll To Top