ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Израда пројектне документације за изградњу тротоара у Пецкој

Израда пројектне документације за изградњу тротоара у Пецкој

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке израда пројектне документације за изградњу тротоара у Пецкој,  број ЈН 404-26/2021, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-26/2021 са понуђачем  Хармонија пројект д.о.о. Ваљево, Милована Глишића 13Б, матични број 20019280, ПИБ 103828460

Уговорена вредност јавне набавке износи 500.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена  износи 700.000,00 динара, а најнижа износи 500.000,00  динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 01.07.2021. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 22.07.2021. године.

Уговор је закључен до извршења предметне набавке.

Scroll To Top