ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ЈАВНИ КОНКУРС за професоре спорта и физичког васпитања

ЈАВНИ КОНКУРС за професоре спорта и физичког васпитања

Спортски савез Осечина
Карађорђева бр. 78
14253 Осечина
Број: 66-1-1/2023
Датум: 01.02.2023. године

На основу Одлуке Управног одбора Спортског савеза Осечина од 04.01.2021. године, Спортски савез Осечина расписује

ЈАВНИ КОНКУРС за професоре спорта и физичког васпитања- реализаторе ваннаставних спортских активности

 

  1. Спортски савез „Осечина“ расписује Jавни конкурс за професоре спорта и физичког васпитања ради реализовања ваннаставних спортских активности са децом основношколског узраста, од 1. до 4. разреда, током 2023. године.
  2. Циљ програма јесте да се повећа број деце која се баве неком врстом физичке активности, као и да се унапреди стручност рада.
  3. Пријава на Јавни конкурс подноси се на посебном обрасцу, у канцеларији Спортског савеза Осечина, која се налази на адреси ул. Карађорђева бр. 78, 14253 Осечина, канцеларија број 10.
  4. Уз пријаву на Јавни конкурс учесник истог подноси:

а) оверену фотокопију дипломе,

б) биографију.

 

  1. Образац пријаве на Јавни конкурс може се преузети на званичној интернет страници општине Осечина (osecina.com) или лично у канцеларији Спортског савеза Осечина, ул. Карађорђева бр. 78, 14 253 Осечина, канцеларија број 10. Наведени образац мора бити попуњен читко, електронски, ћириличним писмом. Неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни конкурс неће бити разматране.
  2. Поступак, оцену и одлуку о избору лица за реализовање овог програма спроводи Управни одбор Спортског савеза Осечина.
  3. Конкурсну документацију поднети у року од 8 дана од дана објављивања (01.02.2023.) на огласној табли, зграда општине Осечина, ул. Карађорђева бр. 78.

 

Спортски савез Осечина

председник,

Владимир Радивојевић

Prijava na JK

Scroll To Top