ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Комисија за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020.години
Комисија за оцену пројеката поднетих на  Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020.години

Комисија за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020.години

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ бр.129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018 ), члана 67. Статута општине Осечина (“Општински службени гласник “број 4/2019), члана 2. и 23. Одлуке о Општинском већу општине Осечина (“Општински службени гласник“ бр.10/08), Општинско веће општине Осечина, на седници одржаној дана 18.02.2020. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I Образује се Комисија за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020.години

II Комисија у свом саставу има 3 члана.

III Састав Комисије:
– Марија Алар, новинарско удружење ПРОУНС
– Марко Иванић, Удружење електронских медија Србије Com Net;
– Стевица Бјелкић, самостални медијски радник из Сремске Митровице

Секретар Комисије је Миодраг Станишић –Општинска управа Осечина

IV Задатак Комисије је да размотри пријаве односно пројекте поднете по конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години, рангира исте сходно Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и предлог Одлуке о расподели средстава са образложењем достави Општинском већу општине Осечина .

V Ово решење ступа на снагу даном доношења, исто објавити на интернет страници општине Осечина www.osecina.com и доставити по примерак члановима Комисије, а један примерак задржати за архиву.

Општинско веће општине Осечина,
Број 060-6/2020, дана 18.02.2020.год.

Председник Већа,
Драган Алексић

Scroll To Top