ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини (Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо)
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини (Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини (Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо)

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини (Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо), наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци:
– број 404-48/2019 са понуђачем СЗР “Фер партнер“ Осечина, ул. Цара Душана бр.32, матични број 60494592, ПИБ 104776980

Уговорена вредност јавне набавке износи 1.491.500,00 дин.без ПДВ-а

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.

Највиша понуђена цена 1.491.500,00 дин.без ПДВ-а и најнижа понуђена цена 1.491.500,00 дин.без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 04.12.2019. године.

Уговор са наведеним понуђачем закључен је дана 11.12.2019. године.

Уговор је закључен до 31.12.2019.године.

Scroll To Top