VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Izvođenje radova na izgradnji ulične rasvete u Osečini (Ostružanjski put, Gunjaci-Simića brdo)
OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Izvođenje radova na izgradnji ulične rasvete u Osečini (Ostružanjski put, Gunjaci-Simića brdo)

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Izvođenje radova na izgradnji ulične rasvete u Osečini (Ostružanjski put, Gunjaci-Simića brdo)

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke male vrednosti izvođenje radova na izgradnji ulične rasvete u Osečini (Ostružanjski put, Gunjaci-Simića brdo), naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci:
– broj 404-48/2019 sa ponuđačem SZR ”Fer partner” Osečina, ul. Cara Dušana br.32, matični broj 60494592, PIB 104776980

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 1.491.500,00 din.bez PDV-a

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 1 ponudu.

Najviša ponuđena cena 1.491.500,00 din.bez PDV-a i najniža ponuđena cena 1.491.500,00 din.bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 04.12.2019. godine.

Ugovor sa navedenim ponuđačem zaključen je dana 11.12.2019. godine.

Ugovor je zaključen do 31.12.2019.godine.

Scroll To Top