ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка брзинског дисплеја

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка брзинског дисплеја

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке набавка брзинског дисплеја, добра, број ЈН 404-31/2021, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-31/2021 са понуђачем СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154
Уговорена вредност јавне набавке износи 246.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде.

Највиша понуђена цена износи 300.000,00 динара, а најнижа износи 246.000,00 динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 06.08.2021. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 16.08.2021. године.

Уговор је закључен до извршења предметне набавке.

Scroll To Top