VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Postavljanje 3 (tri) ležeća policajca u zoni PU ”Lane” u Osečini

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Postavljanje 3 (tri) ležeća policajca u zoni PU ”Lane” u Osečini

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke postavljanje 3 (tri) ležeća policajca u zoni PU ”Lane” u Osečini sa  pratećom vertikalnom signalizacijom, usluge – nabavka na koju se zakon ne primenjuje, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 45233294 postavljanje putne saobraćajne signalizacije,   broj JN 404-18/2019,  naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-18/2019 sa SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Sopot, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, PIB 100152154

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 333.000,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 2 ponude.

Najviša ponuđena cena iznosi 390.000,00 dinara bez PDV-a, a najniža iznosi 328.800,00 dinara bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 03.04.2019. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 10.04.2019. godine.

Ugovor je zaključen do izvršenja predmetne usluge .

Scroll To Top