VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Rekonstrukciji termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina-izdvojeno odeljenje u Peckoj

Rekonstrukciji termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina-izdvojeno odeljenje u Peckoj

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U otvorenom postupku javne nabavke izvođenje radova na rekonstrukciji termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina-izdvojeno odeljenje u Peckoj,radovi, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:  45454000 – radovi na rekonstrukciji,  naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je  zaključen ugovor o javnoj nabavci:

  • broj 404-20/ 2019 sa ponuđačima: nosilac posla : Ingral – Neimar d.o.o. Ljubovija , Omladinska bb, matični broj 20388030, PIB 105456021 (u daljem tekstu: Izvođač radova) sa članovima grupe :
  1. SZR Zero Cord, Vesna Rosić PR, Mala Ježevica, Požega, matični broj 61964428, PIB 105755589

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 5.709.336,00   din.bez PDV-a, odnosno 6.851.203,20 dinara sa PDV-om

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 1 ponudu.

Najviša ponuđena cena 5.709.336,00   din.bez PDV-a i najniža ponuđena cena 5.709.336,00   din. bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 15.05.2019. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 05.06.2019. godine.

Ugovor je zaključen do primopredaje radova.

Scroll To Top