ВЕСТИ:
Почетна / вести / ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одлуком Председника Народне скупштине Републике Србије 01 број 013-396/20 од 04.03.2020. „Службени гласник“ РС 19/2020 од 4.3.2020. године и Решењем Општинске изборне комисије бр. 013-9/2020 од 11. маја 2020. године о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Осечина, расписаних 4. марта 2020. године,расписани су ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНА ГРАДОВА И СКУПШТИНА ОПШТИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, за 21. ЈУН 2020. године.

На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ бр. 104/2009 и 99/2011), Општинска управа општине Осечина као орган надлежан за ажурирање дела бирачког списка за подручје општине Осечина ОБАВЕШТАВА ГРАЂАНЕ ДА ЈЕ ИЗЛОЖИЛА ДЕО БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА И ПОЗИВА ГРАЂАНЕ КОЈИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА ДА МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК И ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ИЛИ БРИСАЊЕ ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА, ИЗМЕНУ, ИСПРАВКУ ИЛИ ДОПУНУ ПОДАТАКА У БИРАЧКОМ СПИСКУ, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ПОЧЕВ ОД 5. МАРТА 2020. ГОДИНЕ ДО 05. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ У 24. ЧАСА, КАДА ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ВОЂЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ БИРАЧКОГ СПИСКА.

Од проглашења изборне листе право на увиди на по дношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани, уз прилагање законом прописаних доказа за вршење промена, а ако захтев не подноси подносилац проглашене изборне листе и дато пуномоћје оверено у складу са законом.

Обавештавају се грађани да могу најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања). Обавештавају се грађани да могу најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству.

Позивају се малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан избора да могу извршити увид у део бирачког списка, у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку и допуну неке чињенице, уз прилагање потребних доказа.
УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК ГРАЂАНИ И ПОДНОСИОЦИ ПРОГЛАШЕНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ МОГУ ИЗВРШИТИ У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА, КАРАЂОРЂЕВА 114, 2. СПРАТ КАНЦЕЛАРИЈА БР. 23, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ВРЕМЕНУ ОД 7:30 ДО 15:30 ЧАСОВА, А У ВАНРАДНО ВРЕМЕ, КАО И СУБОТОМ И НЕДЕЉОМ ПОЗВАТИ ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ У ОПШТИНИ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА 064/8136918.

Обавештавају се грађани да решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Општинска управа до закључења бирачког списка, односно до 05. јуна 2020. године до 24 часа, а од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана одређеног за одржавање избора Министарству за државну управу и локалну самоуправу ( 18. јуна 2020. године).

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Осечина 11. мај 2020. године

Scroll To Top