ВЕСТИ:
Почетна / вести / пољопривреда / ПРОЈЕКАТ МИНИСТАРСТВА И ИНСТИТУТА: Подршка сточарству
ПРОЈЕКАТ МИНИСТАРСТВА И ИНСТИТУТА: Подршка сточарству

ПРОЈЕКАТ МИНИСТАРСТВА И ИНСТИТУТА: Подршка сточарству

Институт за крмно биље Крушевац, у оквиру пројекта Министарства пољопривреде и шумарства Републике Србије, односно Управе за пољопривредно земљиште, из буџета пројекта испоручило је репроматеријал – креч, фосфорно ђубриво и семе – четворици фармера територије општине Осечина, сваком у вредностиод по 25.000 динара просечно.

Циљ пројекта је да се и у овом делу Србије побољшају  услови за интензивнији развој сточарства, што подразумева ефикасније коришћење и заштиту пољопривредног земљишта са посебним залагањем да се поправи производња сточне хране.

-Обишли смо већи број фармера, прикупили податке о структури биљне производње, начину коришћења пољопривредног земљишта, броју грла на фармама – каже др Зоран Лугић, директор Института за крмно биље Крушевац, истичући да су том приликом прикупљени узорци земљишта и биомасе, који су анализирани у хемијској лабораторији.

По његовим речима, добијени резултати су показали у каквом су стању земљишта на којима су производи храна за стоку и указали на потребу примене одређених агротехничких мера да би земљиште било рационалније искоришћено и истовремено заштићено од деградативних процеса.

-Основно запажање је да је већи део земљишта „кисело” до „јако кисело” и сиромашно фосфором. Такође, уочена је мала заступљеност легуминозних крмних врста, што за последицу има недостатак протеина у исхрани домаћих животиња. Из тих разлога фармерима су препоручене мере калцификације земљишта и одговарајућа сетвена структура крмних ратарских култура – додао је др Лугић, који очекује да ће се у овакве пројекте и видове сарадње у наредном периоду укључити и други фармери са овог подручја.

У три округа и 12 локалних заједница

Поред четири фармера са територије општине Осечина, Институт из Крушевца је у овај пројекат Министарства пољопривреде укључио и пет сточара са подручја града Ваљева, затим шест из општине Мионица.

У пројекту укупно учествује 12 локалних заједница из три управна округа.

Scroll To Top