ВЕСТИ:
Почетна / вести / репортаже / Новчана помоћ и седишта за новорођену децу у 2018-ој години
Новчана помоћ и седишта за новорођену децу у 2018-ој години

Новчана помоћ и седишта за новорођену децу у 2018-ој години

И ове године одобрена су и исплаћена средства родитељима као једнократна новчана помоћ за новорођену децу у 2018-ој. години на територији општине Осечина у износу од 50%(прворођено и другорођено дете) и 100%(трећерођено и свако наредно дете) просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према последњем званично објављеном податку у односу на дан исплате.

У 2018-ој години поднето је укупно 76 захтева за остваривање права на новчану помоћ за новорођену децу у наведеној години. За све поднете захтеве,урађена су решења и достављена подносиоцима. За 30 захтева(поднети од 01.01.2018 до 30.06.2018 год.) за која су донета позитивна решења о признавању права на једнократну новчану помоћ,одобрена и исплаћена су новчана средства дана 27.07.2018 год. у износу од 932.900,00 динара(износи су били за прво и друго дете по 24.550,00 дин.(22-оje деце),док су за треће и свако наредно дете износи били по 49.100,00 дин.(8-оро деце). За преосталих 46 захтева(поднетих од 01.07.2018 до 31.12.2018 год.) донета су решења на основу којих је признато право на новчану помоћ,за која су одобрена и исплаћена новчана средства дана 25.01.2019 године у износу од 1.571.850,00 динара(износи су били за прво и друго дете по 24.950,00 дин.(29-oро деце),док су за треће и свако наредно дете износи били по 49.900,00 дин.(17-оро деце). Укупан износ одобрених и исплаћених новчаних средстава за новорођену децу у 2018-ој години износи 2.504.750,00 динара.

Такође, као и за претходну исплату,на свечаностима уз доделу новчаних помоћи родитељима су додељена и седишта за бебе.

    У Осечини, дана                                           Саветник

  29.01.2019 године.                                         Дарко Грујичић

Scroll To Top