VESTI:
Početna / vesti / skupština / DONET OPŠTINSKI BUDŽET ZA 2014: Prihodi i rashodi po 316,8 miliona dinara
DONET OPŠTINSKI BUDŽET ZA 2014: Prihodi i rashodi po 316,8 miliona dinara

DONET OPŠTINSKI BUDŽET ZA 2014: Prihodi i rashodi po 316,8 miliona dinara

Skupština opštine Osečina, na sednici održanoj 25. decembra, planirala je prihode i primanja budžeta opštine za 2014. godinu u ukupnom iznosu od po 316.931.000 dinara, što je za oko 17 odsto manje u odnosu na planirane prihode budžeta za 2013. godinu.

Najveća stavka u strukturi prihoda su prilivi koji se očekuju od transfera – 178,7 miliona ili 56,39 odsto, a zatim poreski prihodi u iznosu od 128,4 miliona ili 40,53 odsto.

Što se rashoda tiče, najviše je planirano za korišćenje usluga i roba, i to u iznosu od 109,2 miliona ili 34,49 odsto, odnosno rashode za zaposlene u ukupnpm iznosu od 70,4 miliona ili 22,23 odsto.

Pored mera štednje i projekcije budžeta za 2014. na znatno nižem nivou u odnosu na prethodnu godinu, planirano je značajno izdvajanje dela sredstava za razvoj sedišta opštone i ostalih mesta na ovoj teritoriji. Investiranje u infrastrukturu opštine biće realizovano prema programima Javnog komunalnog preduzeća „Osečina” i Direkcije za izgradnju „Jadar”.

Pored toga, opština će preko Budžetskog fonda za komunalnu delatnost, uređenje građevinskog zemljišta i puteve, nastaviti da ulaže u izgradnju i održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva, kao i vodovoda i kanalizacije.

Za nastavak izrade Plana generalne regulacije varošice Osečina, na osnovu ranije potpisanog ugovora, očekuje se transfer od Republike u iznosu od oko 1,2 miliona dinara.

U 2014. godini očekuje se direktno investiranje Republike u izgradnju druge faze obilaznice, u vezi sa čim će i opština obezbediti određeni deo sredstava na ime učešća u finansiranju ovie investicije, što je takođe planirano u okviru Budžetskog fonda za komunalnu delatnost.

Scroll To Top