VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Izrada nacrta strategije bezbednosti saobraćaja opštine Osečina za period 2018-2023 godina
Izrada nacrta strategije bezbednosti saobraćaja opštine Osečina  za period 2018-2023 godina

Izrada nacrta strategije bezbednosti saobraćaja opštine Osečina za period 2018-2023 godina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke izrada nacrta strategije bezbednosti saobraćaja opštine Osečina  za period 2018-2023 godina – nabavka na koju se zakon ne primenjuje,  naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je  zaključen ugovor o javnoj nabavci:

  • broj 404-28/ 2017 sa ponuđačem FLEET MANAGEMENT SYSTEMS & TECHNOLOGY d.o.o. Beograd, Severni bulevar br.6, matični broj 21202533, PIB 109563297

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 470.000,00   din.bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 1 ponudu.

Najviša ponuđena cena 470.000,00 din.bez PDV-a i najniža ponuđena cena 470.000,00 din. bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 27.10.2017. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 03.11.2017. godine.

Ugovor je zaključen do primopredaje nacrta strategije bezbednosti saobraćaja opštine Osečina.

 

Scroll To Top