VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Izgradnja uličnog osvetljenja u ul.Ostružanjski put
OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Izgradnja uličnog osvetljenja u ul.Ostružanjski put

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Izgradnja uličnog osvetljenja u ul.Ostružanjski put

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke izgradnja uličnog osvetljenja u ul.Ostružanjski put u dužini od 600m, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, broj JN 404-28/2018, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-28/2018 sa SZR “Fer partner“ Osečina, Cara Dušana br.32, matični broj 60494592, PIB 104776980

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 499.080,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena jedinična cena iznosi 742.000,00 bez PDV-a, a najniža ponuđena jedinična cena iznosi 499.080,00 bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 28.08.2018. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 04.09.2018. godine.

Ugovor je zaključen do 30.09.2018.godine.

Scroll To Top