VESTI:
Početna / vesti / skupština / SKUPŠTINA OPŠTINE: Usvajanje budžeta za narednu godinu
SKUPŠTINA OPŠTINE: Usvajanje budžeta za narednu godinu

SKUPŠTINA OPŠTINE: Usvajanje budžeta za narednu godinu

Dvadeseta redovna sednica Skupštine opštine Osečina održaće se u petak, 25. decembra od 11 časova, a najvažnija tačka biće Predlog Odluke o opštinskom budžetu za 2016. godinu.

Pred odbornica, osim toga, biće Predlog Odluke o usvajanju Programa razvoja sporta i fizičke kulture na teritoriji naše opštine za period od 2015. do 2020. godine. Ostale tačke koje je prilikom zakazivanja ovog skuštinskog zasedanja predložila Zlatija Miličić, predsednik SO, su: Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta, kao i Plana rada za 2016. godinu Turističke organizacije „Podgorina”, zatim predložena rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Doma zdravlja Osečina, onda na Program poslovanjlja Javnog komunalnog preduzeća Osečina za 2016. Godinu, kao i Predlog Rešenja o izboru zamenika pravobranioca Zajedničkog javnog pravobranilaštva grada Valjeva i opština Lajkova, Ljig, Mionica i Osečina

Lokalni parlament je redovno zasedao i 23. Novembra, kada je donet rebalans budžeta za 2015. godinu. Glavni razlog su: izdvajanje sredstava na ime učešća opštine u sanaciji štete od poplava, kao i za realizaciju projekta „Rekonstrukcija i nadogradnja sportske hale”. Ujedno, izvršena je korekcija plana ostalih rashoda i izdataka u skladu sa potrebama korisnika.

– Ukupni prihodi i primanja budžeta uvećani su za 4,5 miliona dinara. Porez na zarade za uvećen je 1,5 miliona , a na imovinu za milion dinara. Prihod od prodaje dobara i usluga ili zakupa uvećan je za 1,4 miliona dinara, u skladu sa prilično visokim procentom ostvarenja ovih prihoda u prethodnom periodu. Ovo se, takođe, odnosi i na prihode opštinskih organa koji su uvećani za 460.000 dinara – rekla je obrazlažući izmene Vesna Pavlović, načelnik za budžetske poslove.

Sredstva iz ostalih izvora uvećana su u ukupnom iznosu za 1,5 miliona dinara, tekući namenski transferi od Republike za za 1,6 miliona zahvaljujući namenskim transferima da Sajam šljiva projekat „Vožnja koja će promeniti” i projekat „Uloga običaja prela u očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa osečinskog kraja”.

Rashodi koji se finansiraju iz tekućih prihoda i primanja budžeta opštine, uvećani su, kao i navedeni prihodi, za 4,5 dinara. Masa sredstava za plate ostala je nepromenjena u ukupnom iznosu, ali je u okviru nje izvršena preraspodela između korisnika. Izmene ostalih vrsta rashoda direktnih i indirektnih korisnika izvršene su u skladu sa njihovim predlozima i to, uglavnom, u okviru ranije opredeljene mase sredstava za svakog korisnika. Značajnija sredstva dodata su na ime učešća opštine u sanaciji štete od poplava, a u vezi sanacije i rekonstrukcije mostova koju finansira država.Za ovu namenu je dodato  pet miliona dinara.

Sredstva za realizaciju stručne prakse uvećana su za 434.000 dinara zbog većeg broja angažovanih lica u odnosu na ranije planirani. Za isplatu studenstskih stipendija umanjena su za 970.000 dinara u skladu sa Odlukom o dodeli stipendija, a  okviru programa  zaštite uvećan je iznos sredstava za proširena prava za milion  dinara zbog sve većeg broja zahteva za jednokratnu pomoć ugroženih lica.

U okviru Budžetskog fonda za komunalnu delatnost, uređenje građevinskog zemljišta i puteve uvećane su prinudne  naplata po osnovu tužbi građana za ujed pasa lutalica, kao i po osnovu obaveza ZZ „Osečina” nad kojom je 2010. pokrenuta likvidacija. Sredstva za izgradnju obilaznice umanjena su za pet miliona jer nadležno ministarstvo ne želi da ulazi u proceduru javnih nabavki za izgradnju mosta u sklopu obilaznice pre nego što se uredi korito Jadra.

Sportskom centru dodat je projekat „Rekonstrukcija i nadogradnja sportske hale”, ali za sada samo kao učešće opštine u njegovoj realizaciji koju će finansirati država. Turistička organizacija „Podgorina” za Sajam šljiva dobila je od Republike milion dinara, a Domu zdravlja uvećan je iznos sredstava za realizaciju projekta „Izgradnja garaže za sanitetska vozila”. Osnovnoj školi „Braća Nedić” dodat je „Projekat zgrade za potrebe srednjeg obrazovanja”.

Na ovoj sednici utvrđene su prosečene cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za obračun poreza na imovinu u sledećoj godini, zatim je odlučeno da opština pristupi „Nacionalnoj asocijaciji kancelarija za mlade”, imenovanju koordinatora Kancelarije za zastupanje interesa u pomenutoj asocijaciji, a donete su i odluke o stipendiranju studenata, komunalnim taksama, javnim i nekategorisanim putevima, kao i Deklaracija za opštinu Osečinu bez genetski modifikovanih organizama…

Scroll To Top