ВЕСТИ:
Почетна / Author Archives: milan.petrovic (page 24)

Author Archives: milan.petrovic

Rešenje Opštinskog veća opštine Osečina o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2019.godini

doc 1_20190605_0001 Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка тонера

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-25/2019 Број одлуке: 404-25/2019 Датум: 04.06.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА набавка на коју се закон не примењује УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу  Recit d.o.o. Београд, ул. ... Read More »

Израда Стратегије развоја туризма општине Осечина са акционим планом 2019-2024

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА Број:404-27/2019 Дана:05.06.2019. ОСЕЧИНА  _________________ ________________   ПРЕДМЕТ:   позив за достављање понуда У вези са позивом за достављање понуда  у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, набавка: израда Стратегије развоја туризма општине Осечина са акционим планом 2019-2024,  а према пројектном задатку у прилогу овог позива ... Read More »

Постављање и монтажа еластичне одбојне ограде са завршетцима  у дужини од 85 метара

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА Општинска управа Број:404-26/2019 Дана:05.06.2019. ОСЕЧИНА _________________ ________________   ПРЕДМЕТ:   позив за достављање понуда У вези са позивом за достављање понуда  у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, набавка: постављање заштитне ограде у Карађорђевој улици (крак према радио Осечини),  а према спецификацији радова у прилогу ... Read More »

Записници СЕДНИЦЕ СО

Zapisnik 16.12.2019 Zapisnik 4.11.2019 Zapisnik-14.08.2019 Zapisnik 24.06.2019. Zapisnik 12.02.2019 Zapisnik 12.04.2019 Zapisnik 17.12.2018 Zapisnik 14.05.2018 Zapisnik 14.03.2018 Zapisnik 13.11.2018 Zapisnik 12.10.2018. Zapisnik 2.08.2018 Zapisnik 24.12.2018 Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Превентивна дератизација

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке превентивна дератизација, услуге – набавка на коју се закон не примењује,   број ЈН 404-21/2019,  наручилац ... Read More »

ОДЛУКУ о додели уговора: Извођење грађевинских радова на регулацији реке Пецка

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-22/2019 Број одлуке: 404-22/2019 Датум: 24.05.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), председник општине Осечина   доноси ОДЛУКУ о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ :  понуђачу ПД ”Ерозија” а.д. Ваљево, Поп ... Read More »

Услуге финансијске ревизије

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке услуге ревизије финансијског извештаја Општинске управе Осечина за 2018. годину, назив и ознака из општег ... Read More »

Набавка тонера

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА Општинска управа Број:404-25/2019 Дана:24.05.2019. ОСЕЧИНА   ПРЕДМЕТ:  Позив за достављање понуде                  Позивамо вас да нам, у поступку јавне набавке на које се закон не примењује, доставите понуду за набавку тонера, добра, назив и ознака из општег речника набавке: 30125110 – тонери за ласерске штампаче и телефакс ... Read More »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: извођење радова на реконструкцији термичког омотача и термотехничких инсталација Народне библиотеке Осечина- издвојено одељење у Пецкој

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-20/2019 Број одлуке: 404-20/2019 Датум: 15.05.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), председник општине Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ : групи понуђача : Инграл – Неимар ... Read More »

Scroll To Top