ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 52)

Архива из : јавне набавке и огласи

Ревизиони послови, услуге екстерне ревизије завршног рачуна буџета

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-13/2017 Број одлуке: 404-13/2017 Датум:14.03.2017. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује) УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Stanišić Audit“ ... Read More »

ИМЕНУЈЕ СЕ Жалбена комисија Општинске управе Осечина у следећем саставу

На основу чл.46.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“бр.129/07 и 83/2014 – др.закон), чл. 173. -183. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр. 21/2016),  чл. 65.Статута општине Осечина (“Општински службени гласник “број 7/08 и 6/2015) члана 2. и 23. Одлуке о Општинском већу ... Read More »

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСЕЧИНА

локана самоуправа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА На основу члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.21/2016), члана 13. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, ... Read More »

Oдржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, ознака из општег ... Read More »

Одлука о додели уговора за имплементацију и одржавање система за контролу и наплату паркирања

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује за имплементацију и одржавање система за контролу и ... Read More »

Одлука – Набавка материјала за јавно осветљење добра

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку материјала за јавно осветљење, добра, ознака из општег речника ... Read More »

ОДЛУКА – Набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво за потребе коришћења службених возила Општинске управе Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку набавка горива коришћењем дебитне картице за гориво за потребе ... Read More »

ОДЛУКА – ЈАВНА НАБАВКА – набавка услуга Геодетске услуге – Решење о заштити права

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку геодетске услуге, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: ... Read More »

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-6/2017 Број одлуке: 404-6/2017 Датум: 01.02.2017. године   На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Пројектни ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права

На основу члана 149. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права Наручилац: Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, 14253-Осечина www.osecina.com Врста наручиоца: орган локалне самоуправе Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Опис ... Read More »

Scroll To Top