ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 51)

Архива из : јавне набавке и огласи

Одлука о додели уговора материјала за јавно осветљење

јавно осветљење

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-10/2016 Број одлуке: 404-10/2016 Датум: 31.03.2016. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу’’Mak Trade Group’’ доо ... Read More »

Превентивна дератизација

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина, www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-12/2016, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је набавка : превентивна ... Read More »

Oдржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина, www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-11/2016, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је набавка : одржавање ... Read More »

ОДЛУКУ О ИСПРАВЦИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.404-7/2016 ОД 10.03.2016 ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОСЕЧИНА Општинска управа Ул. Карађорђева бр. 78 Број: 404-7/16 Дана: 15.03.2016. год. О с е ч и н а На основу Допуне извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-7/2016 од 15.03.2016. године за јавну набавку добара „Канцеларијског материјала (Скупштина општине, Општинско веће, Општинска управа)“, број 404-7/2016 , ... Read More »

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке одржавања јавног осветљења

јавно осветљење

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-8/2015 Број одлуке: 404-8/2015 Датум:11.03.2016. године   На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (набавка на коју се закон не примењује)   УГОВОР СЕ ... Read More »

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-10/2016, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је набавка материјала за јавно ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ за јавну набавку обезбеђење зграде Општинске управе Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку обезбеђење зграде Општинске управе Осечина, услуге, ознака из општег ... Read More »

ОБРАСЦИ и МАТЕРИЈАЛ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2016

izbori2016 образац у EXCELU који треба доставити izbori2016 (excel 2003) O -1   O-2  O-3  O-4  O-5  O-6 O-7 Read More »

КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисањау 2016.години

На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14), члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 83/14) Oпштинскa управa општине Осечина расписује: К О Н К У Р С за суфинансирање ... Read More »

Набавка канцеларијског материјала

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-7/2016, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је набавка канцеларијског материјала (Скупштина ... Read More »

Scroll To Top