ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 51)

Архива из : јавне набавке и огласи

Набавка материјала за бојење унутрашњих зидова

  На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-34/2016, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности набавка материјала за бојење ... Read More »

Покрени се за посао

–  Пријавни образац (.pdf) Конкурс за нови, осми циклус националног донаторског програма ПОКРЕНИ СЕ ЗА ПОСАО, који спроводи НВО ЕНЕЦА уз подршку компаније Филип Морис у Србији  отворен је 25. октобра и трајаће до 31. јануара наредне године. Програм има за циљ да подржи покретање и унапређивање малих и породичних ... Read More »

КОнкурс за професоре спорта и физичког васпитања

Спортски савез „Осечина“ Осечина Број: 1/2016 Дана: 10.10.2016. ОСЕЧИНА ЈАВНИ КОНКУРС За професоре спорта и физичког васпитања – реализаторе ваннаставних спортских активности Спортски савез „Осечина“ расписује Jавни конкурс за професоре спорта и физичког васпитања ради реализовања ваннаставних спортских активности са децом основношколског узраста, од 1. до 4.разреда. Циљ програма јесте ... Read More »

Списак решења о додели средстава на име суфинансирања пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016.-ој години

scan1 scan10001 scan10002 scan10003 scan10004 scan10005 scan10006 scan10007 Rešenje o imenovanju Komisije za razmatranje projekata po Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini resenje Read More »

Извођење радова на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ “Војвода Мишић“ Пецка

На основу члана на основу чл. 39, 53, 60, 61, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон)   Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке број 110-314-1/2014III-1  од 13.03.2014., припремљен је дана 01.09.2016. године:  П О З И В за достављање понуда ... Read More »

Обавештење о закљученом уговору

превоз путника

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У отвореном поступку јавне набавке превоз ученика основних и средњe школe на територији општине Осечина за школску 2016/2017,  наручилац ... Read More »

СТРУЧНА ПРАКСА У 2016. ГОДИНИ

На основу члана 37 и члана 41 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2016), Националног акционог плана запошљавања за 2016. годину, Локалног акционог запошљавања за 2016 годину и  члана 7. Одлуке о буџету општине Осечина за 2016. годину, Општинско веће општине ... Read More »

Набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина на територији општине Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, за јавну набавку набавка тоталног хербицида за третирање ... Read More »

Услуга стручног надзора на на извођењу регулационих радова на реци Пецка у месту Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина, www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-26/2016, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је набавка : услуга ... Read More »

Набавка рачунара и рачунарске опреме

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-23/20167 Број одлуке: 404-23/2016 Датум: 10.06.2016. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “ Информатика“ а.д. ... Read More »

Scroll To Top