ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 51)

Архива из : јавне набавке и огласи

Обавештење о закљученом уговору

превоз путника

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У отвореном поступку јавне набавке превоз ученика основних и средњe школe на територији општине Осечина за школску 2016/2017,  наручилац ... Read More »

СТРУЧНА ПРАКСА У 2016. ГОДИНИ

На основу члана 37 и члана 41 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2016), Националног акционог плана запошљавања за 2016. годину, Локалног акционог запошљавања за 2016 годину и  члана 7. Одлуке о буџету општине Осечина за 2016. годину, Општинско веће општине ... Read More »

Набавка тоталног хербицида за третирање јавних површина на територији општине Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, за јавну набавку набавка тоталног хербицида за третирање ... Read More »

Услуга стручног надзора на на извођењу регулационих радова на реци Пецка у месту Осечина

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина, www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-26/2016, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је набавка : услуга ... Read More »

Набавка рачунара и рачунарске опреме

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-23/20167 Број одлуке: 404-23/2016 Датум: 10.06.2016. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “ Информатика“ а.д. ... Read More »

Набавка возила

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку :  набавка возила, добра, ознака из општег речника јавне ... Read More »

Извођење регулационих радова на реци Пецкa

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57., 60. и 131б. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) општина Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-24/2016, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке,  је извођење регулационих радова на реци ... Read More »

Геодетска снимања за потребе Одељења за имовинско правне послове

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-20/2016, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је Геодетска снимања за потребе ... Read More »

ЈАВНА НАБАВКА – „ИЗГРАДЊА МОСТА НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ Л-9 КОМИРИЋ-БЕЛОТИЋ-БЕЛА ЦРКВА ПРЕКО РЕКЕ ЈАДАР“

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57., 60. и 131б. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) општина Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-18/2016, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке  је изградња моста на локалном путу ... Read More »

ЈАВНА НАБАВКА – “ИЗГРАДЊА МОСТА НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ У СЕЛУ ЛОПАТАЊ ПРЕКО ЛОПАТАЊСКЕ РЕКЕ’’

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57., 60. и 131б. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) општина Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН 404-17/2016, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке,  је изградња моста на локалном путу ... Read More »

Scroll To Top