ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Хватање, уклањање паса са јавних површина
Хватање, уклањање паса са јавних површина

Хватање, уклањање паса са јавних површина

На основу члана 55. став 1. тачка 8., 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешеве, ознака из општег речника јавне набавке: 65000000, број ЈН 404-7/2019, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-7/2019 са СЗР “Хигијена Томић“ Рубрибреза, Николе Пашића бр.2, матични број 55483205 ПИБ 101957255.

Процењена вредност јавне набавке износи 4.800.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност јавне набавке износи 4.800.000,00 динара без ПДВ-а.

 Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.

Највиша понуђена цена у износи 14.511,00 динара – јединична цена , а најнижа износи 14.511,00 динара јединична цена, до утрошка средстава планираних буџетом општине Осечина за 2019. годину

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 06.02.2019. године.

Уговор је закључен 13.02.2019.године до 31.12.2019.године

Scroll To Top