ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ИНВАЛИДСКЕ ПАРКИНГ КАРТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
ИНВАЛИДСКЕ ПАРКИНГ КАРТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

ИНВАЛИДСКЕ ПАРКИНГ КАРТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

Општинска управа Осечина, Одељење за инспекцијске послове врши издавање инвалидских паркинг карта за 2015. годину. Захтев се може преузети на Писарници Општинске управе Осечина, Карађорђева 78 и на званичном сајту Општине Осечина у електронској форми. Захтев се са потребном документацијом предаје на Писарници Општинске управе Осечина.

 Документација потребна за издавање инвалидских паркинг карти

1. Решење надлежног здравственог органа о врсти болести и степену инвалидитета или решење о признавању права на инвалидску пензију за кориснике инвалидске пензије;

2. Очитану саобраћајну  дозволу за возило за које се подноси захтев за издавање налепнице;

3. Копирана/очитана лична карта подносиоца захтева;

4. Извод из матичне књиге рођених за чланове заједничког домаћинства корисника возила за које се подноси захтев за издавање налепнице;

5. Фотографија власника возила димензија 3,5×3 cm.

zahtev-invalidska-parking-karta (word)

zahtev-invalidska-parking-karta (pdf)

Scroll To Top