ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Израда нацрта стратегије безбедности саобраћаја општине Осечина за период 2018-2023 година
Израда нацрта стратегије безбедности саобраћаја општине Осечина  за период 2018-2023 година

Израда нацрта стратегије безбедности саобраћаја општине Осечина за период 2018-2023 година

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У поступку јавне набавке израда нацрта стратегије безбедности саобраћаја општине Осечина  за период 2018-2023 година – набавка на коју се закон не примењује,  наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је  закључен уговор о јавној набавци:

  • број 404-28/ 2017 са понуђачем FLEET MANAGEMENT SYSTEMS & TECHNOLOGY d.o.o. Београд, Северни булевар бр.6, матични број 21202533, ПИБ 109563297

Уговорена вредност јавне набавке износи 470.000,00   дин.без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.

Највиша понуђена цена 470.000,00 дин.без ПДВ-а и најнижа понуђена цена 470.000,00 дин. без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 27.10.2017. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 03.11.2017. године.

Уговор је закључен до примопредаје нацрта стратегије безбедности саобраћаја општине Осечина.

 

Scroll To Top