ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка: Хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешеве

Набавка: Хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешеве

На основу члана 55. став 1. тачка 8., 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешеве, ознака из општег речника јавне набавке: 65000000, број ЈН 404-16/2020, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-16/2020 са СЗР “Хигијена Томић“ Рубрибреза, Николе Пашића бр.2, матични број 55483205 ПИБ 101957255.
Процењена вредност јавне набавке износи 4.583.300,00 динара без ПДВ-а.
Уговорена вредност јавне набавке износи 4.583.300,00 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.
Највиша понуђена цена у износи 14.511,00 динара – јединична цена , а најнижа износи 14.511,00 динара јединична цена, до утрошка средстава планираних буџетом општине Осечина за 2020. годину
Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 20.03.2020. године.
Уговор је закључен 30.03.2020.године до 31.12.2020.године

Scroll To Top