ВЕСТИ:
Почетна / вести / Штаб за ванредне ситуације општине Осечина – 16.04.2020. године
Штаб за ванредне ситуације општине Осечина – 16.04.2020. године

Штаб за ванредне ситуације општине Осечина – 16.04.2020. године

У Одлуком о проглашењу ванредног стања Председника Републике, председника Народне скупштине и председника Владе Републике Србије, а на основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018) и члана 17. става 3. Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“ број 98/2010), Штаб за ванредне ситуације општине Осечина на седници одржаној дана 16.04.2020. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
1.Разматрајући ситуацију на терену, и уважавајући захтев ПС Осечина, Штаб за ванредне ситуације општине Осечина уочио је проблем – предуг временски период од момента тестирања лица до момента саопштавања резултата.
2. Због свега наведеног, Штаб за ванредне ситуације је закључио да је потребно да упути молбу Окружном штабу за ванредне ситуације Колубарског управног округа да се обавесте надлежни органи у циљу скраћивања овог периода на минимум, како би се потенцијални заражени што пре ставили у изолацију у кућним условима.
3. Закључак упутити Окружном штабу за ванредне ситуације Колубарског управног округа на даље поступање и надлежност.

Број: 217-4/2020-21
У Осечини, дана 16.04.2020. године

КОМАНДАНТ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Драган Алексић

izveštaj o radu Štaba 16.03.-16.04.2020. – Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације у протеклих месец дана

Scroll To Top