ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Израда пројекта локалног пута за Сирдију

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Израда пројекта локалног пута за Сирдију

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке израда пројекта локалног пута за Сирдију Л=3050м, услуге, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је  закључен уговор о јавној набавци:

број 404-36/ 2019 са понуђачем “Хармонија пројект“ д.о.о. Ваљево, Војводе Мишића 13/Б, матични број 2001928, ПИБ 103828460

Процењена вредност јавне набавке износи  250.000,00  дин.без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена 313.000,00 дин.без ПДВ-а а најнижа понуђена цена 246.600,00 дин.без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 26.07.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 07.08.2019. године.

Уговор је закључен до примопредаје техничке документације.

Scroll To Top