ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Уређење заштитног појаса локалних путева

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Уређење заштитног појаса локалних путева

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке уређење заштитног појаса локалних путева, услуге, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је  закључен уговор о јавној набавци:

број 404-32/ 2019 са понуђачем СЗР “Фер партнер“ Осечина, Цара Душана бр.32, матични број 60494592, ПИБ 104776980

Процењена вредност јавне набавке износи  480.000,00 дин.без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена 3,00 дин. по м2   а најнижа понуђена цена 2,40 дин. по м2 дин.без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 26.07.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 05.08.2019. године.

Уговор је закључен до 30.09.2019.године.

Scroll To Top