ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Услуга снабдевања електричном енергијом

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Услуга снабдевања електричном енергијом

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У отвореном поступку јавне набавке услуга снабдевања електричном енергијом, ознака из општег речника јавне набавке: 09310000 електрична енергија, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци:
– број 404-8/ 2020 са понуђачем ЈП ЕПС Београд, Балканска 13, матични број 20053658, ПИБ 103920327
Уговорена вредност јавне набавке износи 4.750.949,00 дин.без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 1 понуду.

Највиша понуђена цена 4.750.949,00 дин.без ПДВ-а и најнижа понуђена цена 4.750.949,00 дин. без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 23.03.2020. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 02.04.2020. године

Уговор је закључен до 31.12.2020.године.

Scroll To Top